Hướng dẫn
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hướng dẫn

Hướng dẫn Đả thông kinh mạch

Thời gian đăng: 23-04-2019

Người chơi tìm NPC Đỗ Đồng Hiên tại Kinh Thành tọa độ (55,650) để đả thông kinh mạch nhân vật

Lựa chọn đổi exp lấy tiềm lực 


Điều kiện:

- Đẳng cấp nhân vật đạt 59
- Có 200 000 000 exp

Sau khi chọn lựa đổi exp sẽ mất 200 000 000 exp và đổi lại được thêm 1 điểm tiềm lực.

Mỗi lần đả thông kinh mạch thành công sẽ có thông báo trên kênh hệ thống

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ