Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Tuyệt học Đại Hiệp

Thời gian đăng: 24-04-2019

Ở Phiên bản mới của Cổ Long Online, các đại hiệp sẽ được tăng cường thêm sức mạnh với Tuyệt Học chỉ dành riêng cho mình.
Các Tuyệt học Đại Hiệp bao gồm

Thiên Mặc Nhân Gian: Tăng 20% Ngoại công.

Nghịch Loạn Càn Khôn: Tăng 20% Nội công

Đấu Chuyển Tinh Di: Tăng 20% máu

Người chơi cần thu thập 20 Đại Hiệp Tàn Khuyết sau đó tới gặp Sở Lưu Hương tại vô danh đảo để đổi ngẫu nhiên 1 cuốn Tuyệt Học Đại Hiệp

Lưu Ý: Tuyệt Học Đại Hiệp chỉ dành riêng cho trợ thủ cuồng đại hiệp.

BQT Cổ Long Online

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ